REGULAMIN

 

 

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług firmy AL–DOM. Aby z nich skorzystać, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy AL–DOM.
 3. Klient zamawiając usługę sprzątania mieszkań/domów/apartamentów czy opieki nad grobami bliskich oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

 

Definicje

 1. Regulamin – regulamin firmy sprzątającej AL–DOM.
 2. Firma lub Wykonawca – Firma AL–DOM  świadcząca usługi sprzątające z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bocianiej 9, posiadająca numer NIP: 6731671203.
 3. Klient lub Zleceniodawca – Osoba, która dokonuje odpłatnych zamówień na usługi sprzątające świadczone przez firmę sprzątającą AL–DOM.
 4. Zlecenie lub Usługa – zamówienie wykonania danych prac z zakresu sprzątania mieszkań/domów/apartamentów czy opieki nad grobami bliskich zlecone przez Klienta. Zamówienie musi być zgodne z rodzajem usług wykonywanych przez Firmę.
 5. Termin – data oraz czas wykonania usługi sprzątania mieszkań/domów/apartamentów czy opieki nad grobami bliskich.

 

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług firmy sprzątającej AL–DOM  zajmującej się sprzątaniem mieszkań/domów/apartamentów oraz opieką nad grobami bliskich na terenie powiatu kołobrzeskiego i częściowo gryfickiego.
 2. Wszystkie treści prezentowane na stronie internetowej firmy www.al–dom.pl oraz stronach firmowych na portalach społecznościowych podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z usług Wykonawcy wiąże się z wyrażeniem przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Aby skorzystać z usług sprzątających firmy AL–DOM Klient może zamówić usługę poprzez: 

  a) Kontakt telefoniczny: 792 972 942
  b) Kontakt mailowy: kontakt@al-dom.pl

 5. Klient zamawiając usługę zobowiązany jest podać poprawne i zgodne ze stanem faktyczne dane tj:


  a) Imię i nazwisko
  b) Adres dla którego zostanie zamówiona usługa sprzątania/miejsce i kwatera nagrobka przeznaczonego do opieki nad nim
  c) Numer telefonu Klienta
  d) Zakres usługi
  e) Inne dane potrzebne do kontaktu

 6. Każda osoba kontaktująca się z firmą sprzątającą AL–DOM drogą telefoniczną lub mailową wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tą drogą o nowościach w firmie AL–DOM, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

 

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Wykonawca ustala rodzaje zleceń oraz zakres prac dostępne dla Klienta korzystającego z usług firmy AL–DOM.
 2. Firma świadczy usługi sprzątające dla:


  a) Mieszkań
  b) Domów
  c) Apartamentów
  d) Nagrobków

 3. Zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę obejmuje:

 

PAKIET STANDARDOWY SPRZĄTANIA MIESZKAŃ/DOMÓW/APARTAMENTÓW

Kuchnia: wycieranie kurzy z łatwo dostępnych powierzchni, mycie blatów, mycie sprzętów AGD z zewnątrz, mycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, mycie i dezynfekcja armatury, opróżnienie kosza na śmieci, odkurzanie i mycie podłogi

Łazienka: wycieranie kurzy z łatwo dostępnych powierzchni, mycie luster, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, opróżnienie kosza na śmieci, odkurzanie i mycie podłogi

Jadalnia/Salon/Sypialnia: wycieranie kurzy z łatwo dostępnych powierzchni, mycie luster, odkurzanie kanap/foteli/krzeseł, odkurzanie dywanów/wykładzin, mycie podłóg, zaścielenie łóżka

 

PAKIET DE LUXE SPRZĄTANIA MIESZKAŃ/DOMÓW/APARTAMENTÓW

Kuchnia: wycieranie kurzy z łatwo dostępnych powierzchni, mycie blatów, mycie sprzętów AGD z zewnątrz, mycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, mycie i dezynfekcja armatury, opróżnienie kosza na śmieci, odkurzanie i mycie podłogi, mycie płytek ściennych, wytarcie wentylacji/opraw oświetleniowych/ gniazdek, wytarcie drzwi/futryn, czyszczenie kaloryferów, mycie szafek wewnątrz, mycie sprzętów AGD wewnątrz

Łazienka: wycieranie kurzy z łatwo dostępnych powierzchni, mycie luster, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, opróżnienie kosza na śmieci, odkurzanie i mycie podłogi, mycie płytek ściennych na całej powierzchni łazienki, wytarcie wentylacji/opraw oświetleniowych/ gniazdek, wytarcie drzwi/futryn

Jadalnia/Salon/Sypialnia: wycieranie kurzy z łatwo dostępnych powierzchni, mycie luster, odkurzanie kanap/foteli/krzeseł, odkurzanie dywanów/wykładzin, mycie podłóg, zaścielenie łóżka, wytarcie wentylacji/opraw oświetleniowych/ gniazdek, wytarcie drzwi/futryn, czyszczenie kaloryferów, wymiana wcześniej przygotowanej przez Klienta pościeli, zmiana wcześniej przygotowanych przez Klienta firan/zasłon

 

Usługi dodatkowe, odpłatne przy sprzątaniu mieszkań/domów/apartamentów (Klient zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy z wyprzedzeniem o dodatkowej usłudze):

 

Mycie okien

Pranie dywanów/wykładzin/tapicerki meblowej

Koszenie trawnika

 

PAKIET STANDARDOWY OPIEKI NAD GROBAMI BLISKICH

Usunięcie starych zniczy i kwiatów, mycie płyty nagrobnej, sprzątanie i wyrywanie chwastów w otoczeniu grobu, zapalenie jednego średniego znicza (17cm – 27cm)

 

PAKIET DE LUXE OPIEKI NAD GROBAMI BLISKICH

Usunięcie starych zniczy i kwiatów, mycie płyty nagrobnej, wypolerowanie i nabłyszczenie płyty nagrobnej, sprzątanie i wyrywanie chwastów w otoczeniu grobu, zapalenie dwóch średnich zniczy (17cm – 27cm)

 

Usługi dodatkowe, odpłatne przy opiece nad grobami bliskich (Klient zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy z wyprzedzeniem o dodatkowej usłudze):

 

Postawienie kwiatów

Odśnieżanie

Sprzątanie popogrzebowe

 

 1. Wszystkie dodatkowe usługi nieuwzględnione w powyższych pakietach są dodatkowo płatne. Klient zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy z wyprzedzeniem o dodatkowych usługach.
 2. Usługa wykonywana jest przy użyciu środków chemicznych Wykonawcy.

 

Odpowiedzialność stron

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne niezależne od Wykonawcy jakie występują na stronie internetowej www.al–dom.pl.
 2. Zleceniodawca ponosi opłatę wysokości 50zł wówczas, gdy odwoła usługę w ciągu ostatnich 24h przed wykonaniem zamówionego zlecenia.
 3. W przypadku niemożności przystąpienia Wykonawcy do umówionych czynności z uwagi na brak dostępu do mieszkania/domu/apartamentu/grobu, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić połowę wcześniej ustalonej kwoty wartości sprzątania.
 4. Wykonawca nie daje gwarancji na doczyszczenie wyjątkowo trudnych zabrudzeń jakimi są m.in. grzyby, pleśń, zazielenienia na płytach nagrobnych, rdza, wżery, bardzo silny kamień na urządzeniach sanitarnych, plamy po winie, buraczkach, jagodach.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest być obecny przed i po wykonaniu usługi (nie dotyczy opieki nad grobami bliskich). Jest też zobowiązany do poinformowania pracownika o wszelkich zastrzeżeniach, które będą wykonane niezwłocznie po ich zgłoszeniu. W przypadku nieobecności Klienta i nieodebrania usługi nie ma on możliwości do wnoszenia zastrzeżeń/reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy do 24h przed zleceniem bez konsekwencji. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wykonawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zlecenia w drodze pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
 2. Zleceniodawca w przypadku odstąpienia od umowy w czasie ostatnich 24h przed zleceniem ponosi opłatę w wysokości 50zł.
 3. W przypadku spóźnienia więcej niż 20min. lub nie dotarcia pracownika Firmy z przyczyn zależnych od Firmy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia rabatu na usługę w wysokości do 10% wartości usługi.
 4. W przypadku gdy Zleceniodawca spóźnia się na umówione zlecenie więcej niż 20min. (nie dotyczy opieki nad grobami bliskich) Wykonawca zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia oraz nałożenia na Klienta kary w wysokości 10% wartości usługi.

 

Inne

 1. Umowa, która precyzuje wzajemne prawa i obowiązki stron, może modyfikować postanowienia niniejszego regulaminu.